Minggu, 03 Oktober 2010

PSJB:Bojonegoro Ing Gurit 2006Sanggar Sastra:
( PSJB ) Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro 
**********************************************

Add           
Sanggar Sastra:
( PSJB )  
Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro
Menerbitkan
Menerbitkan:
Kumpulan Geguritan

"Bojonegoro Ing Gurit"

KaryaNE:
HADI MULYONO MP
- Sawijining Esuk Ing Pesisir Binangun
- Sido Wayah
- Curug Sewu
- Mliwis Pitih
- Grahana Ing Desaku
- Nrowo
- Singer Tuwa
- Pasar Bangi

SRI SETYO RAHAYU
- Kutha Kelairan
- Kangen
- Nalika Aku Ngerti
- Saiki Wis Ora Ana Maneh Tanjung Semi
- Kita Ketemu Ing Guritan
- Sapa Jenengmu Cah Ayu
- Ing Kene Dina Iki
- Layangan
- Kembang Isih Mekar Ing Plataran Kampus
- Ing Tengah Sawah Saben Sabtu Awan
- Banjarsari
- Wadhuk Pacal
- Kauman
- Ing Sawijining Dina
- Bagavathgita
- Lagu Ing Bengi Iki

NONO WARNONO
- Gurit
- Nyekar
- Satumpuk Gurit Kang Kokindhit
- Sketsa
- Ing Sawijining Panggonan
- Sadawane Rel-rel
- Gurit Kangen
- Bebadra
- Aja
- Kingkin
- Kaki Tuwa Pinggir Tlaga
- Ing Sarasehan
- Sore Ing Plataran-Mu
- Rembulan Ing Tlaga-Mu
- Gurit Pitakon

DJAYUS PETE
- Ing Magelang
- Kucing
- Pengadilan
- Tanah Jawa
- Guritan Kanggo Kenya Sundha
- Prahara
- Kangen
- Lestaria
- Inspirasi
- Sepur Tuwa
- Pungkasan
- Vignet
- Pejuang
- Ijasah
- Kemladhehan
- Panandhang

MOCH. MAKLOEM
- Kalisari
- Puisi Kanggo Dewi
- Stasiun Sepur Kalikethek
- Nonton Bioskop Ing Kursi Kelas Embek
- Puisi Kanggo Sawijining Sumitra
- Bojonegoroku Banjir
- Mlaku-mlaku Ing Trotoar
- Sawise Bubaran Bioskop Pakri
- Gurit Marang Mas Sigit
- Gurit Katresnan
- Layang Kanggo Dhik Yat
- Nalika Numpak Sepur
- Marang Bojonegoroku
- Tikus-tikus
- Wayange Mas Dhalang Sastra
- Ing Pesisir Kutha Rembang

YUSUF SUSILO HARTONO
- Ombak Wengi
- Layang Abang Kagem Dra Thea Kusumo
- Sumberarum
- Mawas Dhiri
- Sangisore Jati Garing
- Pang Alas
- Dongeng Panglipur
- Cup Menenga Dewi
- Brang Lor
- Sinerat Gurit Marang Charles Ing Inggris
- Gegadhangane Prenjak Awan
- Puji Tembaru
- SMS
- Kembang Kadurjanan
- Jakarta

JFX. HOERY
- Sengkeran
- Apa Abamu Panggurit
- Alun-alun Bojonegoro 1982
- Wadhuk Leran
- Bojonegoro
- Dakcathet Ing Banjarjo 22
- Daksekseni
- Repleksi Kasunyatan
- Kodrat
- Panggugat
- Sing Katon Kae
- Ing Kamar Bih
- Aku Iki
- Panggresah Ing Tengah Sawah
- Pedhut
- Wis Ora Ana Papan Teban Pisambat

YES ISMIE SORYAATMAJA
- Kanggo Sliramu Ing V
- Katresnanku
- Tas
- Ponorogo
- Impen
- Ngudarasa
- Tobo
- Ing Kamarmu

HARTONO KARYO SEDONO
- Sepur Tuwa
- Kelangan
- Tekad
- Pasar Wage
- Ublik

NARDI
- Sapu Gerang
- Aja Dhisik
- Esrek
- Angin
- Kidung
- Kahanan
- Bocah Kepradah
- Dluwang Lungset
- Gara-gara
- Bothekan

HERWANTO
- Paseksen
- Tetenger
- Sketsa
- Ing Pelabuhan
- Mahakan

L. ISNUR SUKMANA
- Nggowah
- Biyung
- Cacah Sanga
- Yhen Yhen
- Omah Gladhag
- Pitakonku
- Lunga

MAS GAMPANG PRAWOTO
- Umbul
- Gladhag
- Angon
- Bonang Branang
- Anakku
- Panginepan
- Lemah Aking
- Ngelak
- Ana Ambune Ora Ana Rupane
                                                                 
                                                                                                                                                                          in

 

      Cetakan 1, 2006    ISBN  979-7564-91-6                                                                                                                                                                        

Tidak ada komentar:

Posting Komentar