Sabtu, 18 September 2010

Antologi: Bojonegoro Ing Gurit

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanggar Sastra:

( PSJB )

Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro  

Menerbitkan: 
Kumpulan Geguritan  
"Bojonegoro Ing Gurit"
KaryaNE:  
HADI MULYONO M.P 
- Sawijining Esuk Ing Pesisir Binangun  
- Sido Wayah 
- Curug Sewu  
- Mliwis Pitih  
- Grahana Ing Desaku  
- Nrowo  
- Singer Tuwa  
- Pasar Bangi  
SRI SETYO RAHAYU 
- Kutha Kelairan  
- Kangen  
- Nalika Aku Ngerti 
- Saiki Wis Ora Ana Maneh Tanjung Semi 
- Kita Ketemu Ing Guritan 
- Sapa Jenengmu Cah Ayu  
- Ing Kene Dina Iki  
- Layangan  
- Kembang Isih Mekar Ing Plataran Kampus 
- Ing Tengah Sawah Saben Sabtu Awan  
- Banjarsari  
- Wadhuk Pacal  
- Kauman  
- Ing Sawijining Dina 
- Bagavathgita  
- Lagu Ing Bengi Iki    
NONO WARNONO  
- Gurit  
- Nyekar  
- Satumpuk Gurit Kang Kokindhit 
- Sketsa 
- Ing Sawijining Panggonan  
- Sadawane Rel-rel  
- Gurit Kangen  
- Bebadra  
- Aja  
- Kingkin  
- Kaki Tuwa Pinggir Tlaga 
- Ing Sarasehan  
- Sore Ing Plataran-Mu 
- Rembulan Ing Tlaga-Mu  
- Gurit Pitakon    
DJAYUS PETE  
- Ing Magelang  
- Kucing  
- Pengadilan  
- Tanah Jawa  
- Guritan Kanggo Kenya Sundha 
- Prahara  
- Kangen  
- Lestaria  
- Inspirasi 
- Sepur Tuwa  
- Pungkasan  
- Vignet  
- Pejuang 
- Ijasah  
- Kemladhehan 
- Panandhang  
MOCH. MAKLOEM  
- Kalisari  
- Puisi Kanggo Dewi  
- Stasiun Sepur Kalikethek 
- Nonton Bioskop Ing Kursi Kelas Embek 
- Puisi Kanggo Sawijining Sumitra 
- Bojonegoroku Banjir  
- Mlaku-mlaku Ing Trotoar  
- Sawise Bubaran Bioskop Pakri  
- Gurit Marang Mas Sigit  
- Gurit Katresnan  
- Layang Kanggo Dhik Yat  
- Nalika Numpak Sepur  
- Marang Bojonegoroku  
- Tikus-tikus  
- Wayange Mas Dhalang Sastra 
- Ing Pesisir Kutha Rembang  
YUSUF SUSILO HARTONO 
- Ombak Wengi  
- Layang Abang Kagem Dra Thea Kusumo 
- Sumberarum 
- Mawas Dhiri 
- Sangisore Jati Garing  
- Pang Alas  
- Dongeng Panglipur  
- Cup Menenga Dewi  
- Brang Lor 
- Sinerat Gurit Marang Charles Ing Inggris  
- Gegadhangane Prenjak Awan 
- Puji Tembaru  
- SMS  
- Kembang Kadurjanan  
- Jakarta  
JFX. HOERY  
- Sengkeran  
- Apa Abamu Panggurit  
- Alun-alun Bojonegoro 1982  
- Wadhuk Leran  
- Bojonegoro 
- Dakcathet Ing Banjarjo 22 
- Daksekseni  
- Repleksi Kasunyatan 
- Kodrat 
 - Panggugat  
- Sing Katon Kae  
- Ing Kamar Bih  
- Aku Iki 
- Panggresah Ing Tengah Sawah 
- Pedhut  
- Wis Ora Ana Papan Teban Pisambat    
YES ISMIE SORYAATMAJA 
- Kanggo Sliramu Ing V  
- Katresnanku  
- Tas  
- Ponorogo  
- Impen  
- Ngudarasa  
- Tobo  
- Ing Kamarmu  
HARTONO KARYO SEDONO  
- Sepur Tuwa 
- Kelangan 
- Tekad  
- Pasar Wage 
- Ublik  
NARDI  
- Sapu Gerang 
- Aja Dhisik  
- Esrek 
- Angin 
- Kidung 
- Kahanan 
- Bocah Kepradah  
- Dluwang Lungset  
- Gara-gara  
- Bothekan    
HERWANTO 
- Paseksen  
- Tetenger 
- Sketsa 
- Ing Pelabuhan 
- Mahakan  
L. ISNUR SUKMANA  
- Nggowah 
- Biyung
- Cacah Sanga 
- Yhen Yhen  
- Omah Gladhag 
- Pitakonku 
- Lunga    
MAS GAMPANG PRAWOTO 
- Umbul  
- Gladhag  
- Angon  
- Bonang Branang  
- Anakku  
- Panginepan 
- Lemah Aking  
- Ngelak  
- Ana Ambune Ora Ana Rupane    
Penerbit Narasi Yogyakarta - ISBN 979-7564-91-6  @Cetakan I-2006

1 komentar:

  1. 'ombak wengi' karya yusuf susilo hartono itu menceritakan tentang apa ya? oya sama 'aku iki' karya j.f.x hoery mengisahkan tentang apa?

    BalasHapus